PROJE HAKKINDA

CREATE Avrupa’da Ulaşım Yoğunluğunu Azaltma; Ulaşım Verimliliğini Artırma Projesi Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Avrupa Birliği Horizon 2020 Çerçeve Programı, Büyüme İçin Hareketlilik (MG-2014-Two Stages) Çağrı Koduna, Londra, UCL Avrupa Araştırma ve Yenilik Ofisi tarafından sunulan ve kurumumuzun ortak statüsünde dahil olduğu “Avrupa’da Ulaşım Yoğunluğunu Azaltma; Ulaşım Verimliliğini Artırma” (“Congestion Reduction in Europe: Advancing Transport Efficiency-CREATE”) başlıklı proje, bir araştırma geliştirme projesidir. Proje kapsamında 1. Kademe şehirler olan Bükreş, Üsküp, Amman, Talin ve Adana’da ekonomik, sosyal ve çevresel mevcut ulaşım politikaları ve sosyal/ekonomik baskılar değerlendirilecek, 3. Kademe şehirler olan Londra, Paris, Viyana, Kopenhag ve Berlin’de mevcut ulaşım sorunlarına uygulanan çözüm politikaları, bu politikaların uygulama süreçleri ile sonuçlarından yola çıkılarak Adana’daki ulaşım sorunlarına sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirilecektir.

 

 

Giriş

Araç alımının ve kullanımının günden güne arttığı ve yaygınlaştığı şehirlerde kentlerdeki trafik tıkanıklarının oluşmasının önlenmesi için müdahale ekiplerinin kurulması ve bu amaca ulaşmak için uzun vadeli bir gözlem yapılması gerekmektedir. Son dönemde kentsel hareketlilik paketinde yer alan konuların çoğu bu konuyla ilgilidir.

Projenin Amaçları

  • Kentin trafik sıkışıklığını önlemek ve kentin trafik ağını geliştirmek için pratik çözümler üretmek ve diğer şehirlerdeki koşulları etkileyen faktörleri titiz ve sistematik bir şekilde belirlemek.
  • Batı Avrupa kentlerinde ekonomik büyümeyle birlikte istenmeyen trafik büyümesinde de başarılı olan kentlerle birlikte çalışmak, bu duruma katkıda bulunan nicel objektif faktörleri ve trafikteki sürdürülebilir büyüme hareketliliğini teşfik eden nitel faktörleri analiz etmek
  • Orta ve Doğu Avrupa ve Euromed bölgesindeki şehirlerde kapasitenin gelişmesine katkı sağlamak için somut bir rehber oluşturmak, bununla birlikte uygulanabilir, etkili ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik planının geliştirilmesini sağlamak.
  • Gelecekte, şehir ulaşımında baskı oluşturabilecek sebepleri tahmin etmek (trafik sıkışıklığı ve kalabalıklık vb), ulaşım verimliliğini arttırabilecek ulaşım teknolojilerinin ve ulaşım dışı teknolojileri araştırmak ve iş ve sosyal hayattaki değişikliklerin taşıma sistemi üzerindeki baskıyı nasıl azaltabileceğine dair gerekli çalışmaları yapmak.

Ulaşılması Beklenen Hedefler:

  • Analiz tıkanıklıkları ve ağ performans verileri, INRIX ve Doğu Avrupa şehirleri tarafından sağlanacaktır.
  • Projeye dahil olan şehirler için ayrıntılı bir rehber hazırlanacak ve bu ayrıntılı bilgiler kendilerine ulaştırılacaktır.
  • Öncü teknoloji sağlayıcıları, işletmeler ve gelecek öngörüleriyle birlikte çalışılarak nüfusu ve istihdamı artan şehirlerde yüksek kaliteli hareketliliği sağlayabilmek için yeni seçenekler belirlenecektir.

creTE3