İş Paketi Adı2. İş Paketi
İçerik

Dış Danışma Kurulu yönetim yapısının sadece bilimsel kısmına ilişkindir.
2.1 Şehir yoğunluğu ve ağ performansı ( öncü UCL )
2.1.1 Şehir yoğunluğu için mevcut önlemler ( öncü UCL )
Bu görev kentsel yoğunluktaki mevcut önlemler belirlenerek başlanacaktır . Şehirlerde kademe 1 ve 3 olarak CREATE tarafından uygulamalı olarak ağ performansı yapılacaktır.
2.1.2 Ağ performansı ve kentsel tıkanıklık için yeni önlemler ( UCL )
Bu görev BOKU katkılarıyla UCL tarafından idare edilecektir ( öncü WP3 ), EUROCITIES ( öncü WP7), INRIX ( veri sağlayıcı )
2.2 Paydaşlar, perspektifler ve ihtiyaç analizi ( EIP )
2.2.1 Paydaşların değerlendirilmesi, CREATE için gereksinimler : çıkışlar, etkileri ve sonuçları ( EIP )
Kademe 1 ve kademe 3 te şehir ortakları ile birlikte yakın işbirliği içinde çalışılacaktır.
2.2.2 Devam eden paydaş katılımı (EUROCITIES)
Görev 2.2.1 den elde edilen ve paydaşların daha geniş bir grup tarafından onaylanmış bulguları sunulacak. Bu proje paydaş katılımlı gruplar tarafından 7 EUROCITIES katılımcısı olmayan üyeler, uluslararası konferans organizatörü ve yazar Peter Stanham ile Bükreş Üniversitesinin temsilcisi tarafından oluşturulacaktır.
Görev 2.3 Projenin Ayrıntılı Özelliklerinin Oluşturulması
Teknik iş paketlerinin hedefleri ve paydaşların taleplerini karşılama yöntemleri belirlenecektir.

Veri analizleri 5. aşama şehirlerin çekirdek değişkenleri için yapılacaktır. Bireysel analizler ise şehirlerdeki spesifik verilerin oluşmasından sonra planlanacaktır.