İş Paketi Adı3. İş Paketi: NİCEL SEYAHAT ANALİZİ
İçerik

Bu iş paketinin birincil amacı Batı Avrupa’nın 5 partner şehrinin 1. aşamadan şu anda bağlı bulundukları 3. aşamaya geçiş süreçleri boyunca ulaşım politikalarında hangi evrim döngülerinden geçtiklerini analiz etmektir.
İş paketinin bu amacı aşağıda belirtilmiş olan hedeflerle gerçekleştirilecektir. Bunlar:
• Aşama 1’den aşama 3’e kadar geçen süre boyunca trafik koşullarındaki tarihsel gelişmeleri analiz etmek
• 3 aşama şehirlerde başarılı araç kullanımının nasıl olduğunun ve trafik tıkanıklıklarının nasıl engellendiğini açıklamak
• Farklı aşamalardaki araba kullanımlarının dağılım etkilerini analiz etmek
• İş paketi 5’teki nitel ve nicel sonuçların bütünleştirici değerlendirmeleri için gerekli girdileri sağlamak
• İş paketi 4’teki yerel paydaşlara sunulması için nicel rakamlar sağlamak

Görev: 3.1. Detaylı Teknik Şartname Hazırlama ve Veri Toplama ve Harmanlama
İş paketi 2 tarafından sağlanan analitik çerçeveden yararlanılarak görevin teknik ayrıntılarının nicel veri analizlerini belirlenebilir.
Görev: 3.2. Verilerin İşlenmesi ve Uyumu
Toplanan veriler gelecekteki ihtiyaçların karşılanabilmesi için verilerin uyumlu ve işlenmiş olması gerekmektedir. Bu görevdeki çoğu kaynak verilerin yapılacak olan anketlerden toplanacağından dolayı zorlu ve zaman alıcı olacaktır.
Görev: 3.3. Bireysel Şehirler İçin Tamamlayıcı Temel Analizler
Tüm değişkenler için tamamlayıcı göstergeler 3. Evre ortaklar tarafından kabul edilecek ve göstergeler bu şehirler düzeyinde hesaplanacaktır. Bu görevin amacı, şehirlerin gelişim ve özellik verilerinin analiz edilmesidir.
Görev: 3.4. İş Paketi 2’de Belirlenmiş Olan Göstergelerin Kullanılarak Ağ Performansının Ve Tıkanıklığının Ölçülmesi
Bu görevin amaçları şunlardır:
• 3. aşama ve 1. Aşama şehirler için GPS araçları kullanılarak tıkanıklık göstergelerini hesaplamak ve bu göstergeleri diğer Avrupa ve Kuzey Amerika şehirleri ile kıyaslamak
• INRIX GPS verileri kullanılarak 3. aşama 5 şehrin yeni yol ağı performans ve tıkanıklık önlemlerini kontrol etmek
• INRIX cep telefonu izleme verilerini kullanarak kişilerim tüm ulaşım ağı boyunca hareketlerini incelemek
Görev: 3.5. Çapraz Şehir Veri Analizi
Çapraz şehir veri analizleri yapılırken görev 3.2.’deki verilerden yararlanılarak yararlanılacaktır. Tüm 3. aşama şehirlerini kapsayarak, bu şehirlerde yaşayan bireylerin ulaşım analiz verileri elde edilecektir.