İş Paketi Adı5. İş Paketi: TIKANIKLIKLA MÜCADELE
İçerik

Süre : 21-36 ay
Amaçlar :
Bu iş paketi kantitatif analiz bilgilerini bir araya getiriyor.
Hedefler :
• Kantitatif analiz sonuçları, nitel analiz ve paydaş gereksinimlerinin değerlendirilmesi
• Politika, sosyal, teknolojik trendlerin ve ekonominin nasıl kullanıldığını göstermek için bu sentez kullanılır.
Görev 5.1 : Tıkanıklık mücadelesi için Avrupa’nın en iyi uygulamasının belirlenmesi
Trafik sıkışıklığında uzun vadeli analiz
Araba kullanımının büyük Avrupa kentlerinde azaltılması
Bu görevde 30 ile 50 yıllık bir süre içerisinde aşama 3 şehirde tıkanıklık düzeylerini ve araba kullanımının büyümesini değerlendiriyoruz.

Görev 5.2 : Tıkanıklıkla mücadele için Avrupa’nın en iyi uygulamasını sağlamak :
Öncelikli olarak 3 ve 1. düzey şehirler için yapılacak değerlendirmelerde şu yollar izlenecektir
• Şehirlerin hali hazırdaki durum değerlendirmeleri ve oluşan tıkanıklarla mücadele için yaptıkları planların ve stratejilerin sağlayacağı faydaların değerlendirilmesi
• İkinci alt görev yeni bilgilerle bu pozisyonların geliştirilmesi CREATE şehirler için iş modelleri , yeni nesil tekliflerin ve Avrupa şehirlerinin genel olarak benimsenmesi

Görev 5.2.1 :

Görev 5.2.2 : İş modellerinde tıkanıklıkla mücadele için önlemler Avrupa ülkelerinde aşama 1 deki şehirlerde alınır.
Görev 5.3 : CREATE yönergeleri : Tıkanıklıkla mücadele yolları ve Avrupa kentlerinde araç kullanım düzeylerini azaltmak (EIP).
Görev 5.3.1 : Sağlam, en iyi uygulama stratejileriyle Avrupa kentlerinde tıkanıklıkla mücadele : Taslağın içeriğinin üreten CREATE yönergeleri (Öncü Vectos, giriş iş paketi 2,3,4 ve 6 liderleri ve tüm şehirler)
Görev 5.3.2 : Brüksel’ de konsensüs yapı atölyesi ( Öncü EUROCİTİES )
Çalıştayın amacı sonuç olarak şehirler arasında uzlaşmaya varmak olacaktır. Ayrıca çalıştayın rapordaki çalışma paketi 7 tanıtım amaçlı kullanılacaktır.
Görev 5.3.3 : Son CREATE yönergeleri : Tıkanıklıkla mücadele yolları ve Avrupa kentlerinde araç kullanım düzeylerini azaltmak (EIP)
Bu alt görev CREATE yönergelerinin son metin ve düzenini üretir.Bu yönerge 4 kilit aşamadan oluşur:
• İş paketi 2 de geliştirilen yeni konsept modeli ile şehrinizdeki ulaşım tıkanıklığı problemini nasıl tanımlayabilirsiniz?
• Şehrinizdeki ulaşım tıkanıklığını gidermek için hangi ölçüm araçları kullanılabilir ve bu çözümlerden hangisi sizin ulaşım sisteminize uyumlu olur ve araç kullanım oranını düşürür?
• SUMP sürecine bağlı olarak ulaşım siteminize uyum sağlayacak nasıl bir ulaşım haritası oluşturabilirsiniz?
• Trafik düzeni programlarını finanse edebilmek için hangi güçlü projeleri geliştirebilirsiniz?
• Kullanışlı geniş bağlantılar ve uyumlu referanslar oluşturmak