İş Paketi Adı7. İş Paketi: Yayma, Kapasite Geliştirme, Bilgi Transferi ve İstismar
İçerik

Süre : 1-36 ay
Görev 7.1 : Yaygınlaştırma (EUROCİTİES)
Görev 7.1.1 : Yaygınlaştırma Stratejisi
Bu görev ulusal/yerel düzeyde ve ilgili tarafların kapsamlı veritabanına yayılması için rehberlik ayrıntılı olarak ortaklarına sağlayacaktır.
Görev 7.1.2 : Markalaşma Ve Görsel Kimlik (EUROCİTİES)
Projenin tanınması ve projenin sonuçlarının iletişim ve yaygınlaştırılmasını desteklemek için görsel kimlik geliştirilecektir.
Görev 7.1.3 : Tanıtıcı (geliştirici) araçlar YARATMAK (CREATE) Sonuçları geliştirmek için geleneksel bir dizi iletişim araçları geliştirecek ve kullanacak. Başlıca iletişim araçları şunlardan oluşacak
Görev 7.1.4 : Tanıtıcı etkinlikler (EUROCİTİES)
EUROCİTİES posta listeleri ve olaylar (iç bülten ve tematik bültenler), özel postalar, iç olaylar(mobilite durum toplantıları, çevre forum toplantıları, bilgi toplumu toplantıları, iş birliği platformu sunumlar)
Görev 7.1.5 :
Görev 7.1.5 : Konferanslar (AVRUPA KENTLERİ): Projenin Londra’daki başlangıç toplantısı çerçevesinde Londra’da bir etkinlik başlatmak – (M1-M3) Üst düzey etkinlik YARATICI (CREATE) kentlerin siyasi ve mesleki boyutlarını birleştirmeyi amaçlar. Nihai üst düzey yaygınlaştırma etkinliği Brüksel’de Bölgeler Komitesi ya da Avrupa Parlamentosu yerleşkelerindedir.(M34-M36)
Görev 7.2 KAPASİTE OLUŞTURMA
Görev 7.2.1. Eşli öğrenme etkinlikleri (danışmanlık, çalışmaları gözlemleme ve çalışma ziyaretleri)
Eşli öğrenme, yerinde ve uygun geri bildirimleri ortaya koyarak gözden geçirilen kentlerdeki icraatların yerine getirilmesini ve geliştirilmesini sağlayacak, bu kentlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Bunlar ayrıca katılımcı şehirlere, Avrupa’nın farklı kesimlerinde başarılar ve zorlukların pratikte üstesinden gelinmesi konularında zengin bir bilgi havuzu ve projenin karşılıklı etkinlikleri konularında bilgilendirmeyi sağlar. Ziyaretlerin sonuçları WP5 çalışma ve gönderimlerinin içinde yer alacaktır.
Görev 7.2.1c – Çalışma ziyaretleri – 3. Safha (Stage 3) şehirleri bir başka 3. Safha şehrine çalışma ziyareti organize etmeye ya da bu şehri ziyaret etmeye davet edilir. (2-3 günlük 2 çalışma ziyareti). Bu karşılıklılık onlara “gelişmiş” kentlerdeki muhataplarıyla çalışma olanağı, bu kişilerin başarıları ve sorunlarını düşünme ve nasıl daha da gelişmiş olunabilir konusunda birlikte çalışma şansı verecektir.

Görev 7.2.2 Avrupa eğitim seminerleri (AVRUPA KENTLERİ 1. Safha ve 3. Safha kentleri için eğitim seminerleri düzenleyecek. Bu seminerler konsorsiyumun dışındaki kentlere de açık olacak (15-20 civarı katılımcı)

Görev 7.3 BİLGİ AKTARIMI (AVRUPA KENTLERİ ) Özellikle YARATICI (CREATE) ortaklar üzerinde odaklanılan yeterlik oluşturma görevi (T7.2) ile karşılaştırıldığında, bilgi aktarımı görevi; geniş ölçekte YARATICI olmayan (non-CREATE cities) kentleri de hedefleyecek şekilde, spesifik materyal temin etmeyi ve aktarım için olanaklar yaratmayı amaçlar.

Görev 7.3.1 CREATE’e kentlerin tanıtımı – kuşe belge (AVRUPA KENTLERİ) YARATICI CREATE, şehirleri YARATICI (CREATE ) yaklaşımına tanıtacak ve projede (WP5) geliştirilen yönergeleri kullanmaya sevk edecek belge oluşturacak.
Belgenin geçici başlığı “Avrupa kentlerinde araba kullanımı seviyesini azaltmak ve sıkışıklığın üstesinden gelmek için metotlar”dır. Belge, CREATE’in WP5 ve 6’dan ve katılımcılardan çıkan sonuçların, çıkarımların ve iyi uygulama örneklerinin “hazmı kolay” bir formatta sunulmasını amaçlar.

görev 7.3.2 Gelişmekte olan ekonomilerdeki bölgesel olaylar (1. Safha kentleri) Her 1. Safha kenti yerel paydaşlara, aynı zamanda ülke veya bölgedeki diğer kentlere ve üniversitelere (M30-36) açık bölgesel etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikler sırasında CREATE’in sonuçları sunulacak ve CREATE sırasında toplanan belgenin aktarılması amaçlanacak.

Görev 7.4 İŞLETME (AVRUPAKENTLERİ) İkincil görev 7.4.1 İşletme Stratejisi (AVRUPA KENTLERİ) - İşletme stratejisi M4’teki yaygınlaştırma stratejisiyle paralel olarak geliştirilecek. İşletme stratejisi CREATE’in yaşamı boyunca üstlenmesi gereken bir dizi kilit aktiviteyi içerecek. İşletme stratejisi tüm paydaşların katkısıyla geliştirilecek. Çalışmadan en iyi nasıl faydalanılacağını gösteren strateji, zaman (örn: projenin sonunda) ve mekan içinde (örn: CREATE’in ortağı olmayan şehirleri dahil etmek için) (M6-12) geliştirilmek üzere CREATE çerçevesinde oluşturuldu.
Bu çalışma, WP5 ve WP6’nın neticelerinden güçlü bir şekilde yararlanılmasını sağlayacak ve planlı konsorsiyum toplantılarının yanı sıra iş geliştirme atölyelerine imkan tanıyacak UCL tarafından desteklenecek

Görev 7.4.2 İşletme faaliyetleri (tüm taraflar) Görev; UCL’nin yardımıyla etkin bir şekilde araştırma, rotalarını sürdürülebilir devinim kentleri olan 3. Safha kentlerine çevirmek isteyen Doğu Avrupa ve Orta Avrupa bölgesindeki 1. Safha kentleriyle sürekli danışmalar sağlamak amacıyla, proje sırasında kazanılan bilgilerin dikkatle incelenmesi olasılıklarını içerir.
Görev 7.4.3 CREATE stratejileri için iş planlama: EIB – EBRD semineri - Etkinlik, EIB ve EBRD ile birlikte çalışma olasılıklarını daha iyi anlayabilmek ve uygulama senaryolarına hazırlık araçlarına sahip olmak için “1. Safha şehirleri” için düzenlenir.

Görev 7.4.4 Akademik dersler için öğretim araçları (UCL liderliğinde) Her 1. Safha kenti, ülkesinin CREATE’in bulgularını kendi öğretim programına dahil etme niyeti olduğunu bildiren en az bir önde gelen üniversitesiyle yakın ilişkidedir. Bu görev çok önemli CREATE çıktılarını giriş ve ileri derslere uygun hale getirirken öğretim ekibinin bu bulgulara ulaşmasını sağlayacaktır.