Araç alımının ve kullanımının günden güne arttığı ve yaygınlaştığı şehirlerde kentlerdeki trafik tıkanıklarının oluşmasının önlenmesi için müdahale ekiplerinin kurulması ve bu amaca ulaşmak için uzun vadeli bir gözlem yapılması gerekmektedir.

 

PROJENİN AMACI

 • Kentin trafik sıkışıklığını önlemek ve kentin trafik ağını geliştirmek için pratik çözümler üretmek ve diğer şehirlerdeki koşulları etkileyen faktörleri titiz ve sistematik bir şekilde belirlemek.
 • Batı Avrupa kentlerinde ekonomik büyümeyle birlikte istenmeyen trafik büyümesinde de başarılı olan kentlerle birlikte çalışmak, bu duruma katkıda bulunan nicel objektif faktörleri ve trafikteki sürdürülebilir büyüme hareketliliğini teşfik eden nitel faktörleri analiz etmek
 • Orta ve Doğu Avrupa ve Euromed bölgesindeki şehirlerde kapasitenin gelişmesine katkı sağlamak için somut bir rehber oluşturmak, bununla birlikte uygulanabilir, etkili ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik planının geliştirilmesini sağlamak.
 • Gelecekte, şehir ulaşımında baskı oluşturabilecek sebepleri tahmin etmek (trafik sıkışıklığı ve kalabalıktık vb), ulaşım verimliliğini arttırabilecek ulaşım teknolojilerinin ve ulaşım dışı teknolojileri araştırmak  ve iş ve sosyal hayattaki değişikliklerin taşıma sistemi üzerindeki baskıyı nasıl azaltabileceğine dair gerekli çalışmaları yapmak.

PROJENİN ÖZETİ

 

Finansman Kaynağı: Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı

Projenin Adı: Congestion Reduction in Europe : Advancing Transport Efficiency (CREATE)

Avrupa’da Ulaşım Yoğunluğunu Azaltma: Ulaşım Verimliliğini Arttırma

 

Proje Kodu: SEP-210155735

Türü: RIA

Kısaltma : CREATE

Başvuru Sahibi: UCL Avrupa Araştırma ve Yenilik Ofisi, Londra, İngiltere

Proje Süresi:36 Ay (2015 Yılı Haziran ayında uygulanmaya başlanmıştır)

Proje Bütçesi: 3.999.700 €

Proje Ortakları:

 • 5 Gelişmiş Ülke: Almanya, Danimarka, Fransa , Romanya, Belçika
 • 5 Gelişmekte Olan Ülke; Avusturya, Türkiye, Ürdün, Romanya, Makedonya, Estonya

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar:

 • Proje ile ilgili hibe sözleşmesi ve konsorsiyum sözleşmesi imzalanmıştır.
 • İş paketleri için tüm proje ortaklarına görevlendirmeler yapılmıştır.
 • Londra’da 21-24 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen proje açılış toplantısına katılım sağlanmış, Adana’nın genel tanıtımı ve ulaşım durumuna ilişkin bir sunum yapılmıştır.
 • Projenin yaygınlaştırılmasına ilişkin stratejiler geliştirilmiştir.
 • Ulaşım sorunlarına ortak çözüm olanakları aranması amacıyla Adana, gelişmiş şehirler sınıflandırmasında yer alan Viyana ile eşleşmiştir.